2024 m. birželio 17 - 21 d.

KODAS 0622

1941 m. Birželio sukilimui paminėti skirtas pėsčiųjų žygis

BIRŽELIO SUKILIMAS

Prasidėjus 1941 m. vasarai, sukako metai, kai Tarybų Sąjunga okupavo Lietuvą. Prasidėjo gyventojų trėmimai – birželį iš Tarybų Sąjungos užimtų kraštų ištremta dešimtys tūkstančių žmonių. Atrodė, kad vilties nėra, Lietuva liks okupuota. Tačiau tai nesustabdė lietuvių noro gyventi laisvoje nepriklausomoje valstybėje. Savo šalį vaduoti jau iš anksto ruošėsi Lietuvių aktyvistų frontas (LAF). Taigi, prasidėjus Tarybų Sąjungos ir fašistinės Vokietijos karui, LAF pasinaudojo situacija ir tą pačią dieną, birželio 22-ąją, pradėjo sukilimą. Jo tikslas – išvyti sovietinius okupantus ir atkurti nepriklausomą Lietuvą.

Sukilimas truko beveik savaitę – nuo birželio 22 d. iki 28 d. Visų pirma buvo užimtas Kauno radiofonas ir radijo stotis. Jais sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Vėliau skambėjo Tautiška giesmė. Per ateinančias dienas sukilėliai kovojo su Raudonąja armija ir TSRS kolaborantais visoje Lietuvoje. Birželio sukilimas buvo sėkmingas: ginkluoto pasipriešinimo metu okupantai priversti atsitraukti.

Deja, nors sukilėliai pasiekė pergalę, ji truko neilgai. Lietuvą netrukus okupavo nacistinė Vokietija, kuri nepripažino Lietuvos nepriklausomybės. Vieną tironiją pakeitė kita. Nauji įsibrovėliai pradėjo žudynes net nespėjus išvyti ankstesnių. Sukilimo dalyviai parodė neapsakomą narsą ir pilietišką atsakomybę, pasiryždami kovoti prieš okupantus ir išvaduoti savo šalį. Laikai pasikeitė, tačiau šios vertybės ne ką mažiau reikšmingos – jas verta prisiminti.

BIRŽELIO SUKILIMO VIETOS KAUNE

LAF štabas/ 1941 m. birželio sukilėlių štabas (Aukštaičių g. 10).

Centrinis paštas ir telefono-telegrafo stotis (Laisvės al. 102).

Aleksoto apžvalgos aikštelė – kryžius 1941 m. birželio sukilėliams atminti (Amerikos lietuvių g. 6).

Vytauto Didžiojo tiltas, Birželio sukilėliams atminti.

Buvęs Metalo fabrikas (A. Juozapavičiaus pr. 82).

Petro Vileišio tiltas (tiltas per Nerį Kaune), kur žuvo birželio sukilėlis J. Savulionis .

Laikinosios vyriausybės ministro pirmininko J. Ambrazevičiaus-Brazaičio kapas (Žemaičių g. 31A)

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune (Vilniaus g. 33).

Kauno radiofonas(S. Daukanto g. 28).

Ramybės parkas . Memorialas, skirtas 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo aukoms atminti.

Vytauto Didžiojo karo muziejus (K. Donelaičio g. 64)

1. Dalyviai - Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų sutelkta komanda (mokinių klasė, būrelio grupė, mokytojai). Mokinių komandą lydi ir už jų saugumą žygio metu atsako 1-2 ugdymo įstaigos vadovo įsakymu paskirti lydintys mokytojas (-ai).

2. Prisiregistravusios komandos vadovas el. paštu gaus istorijos pamokos „KODAS 0622“ planą - atmintinę, kuriame bus pateiktos nuorodos į vaizdo pamoką, rekomendacijos komandai ir žygio maršruto žemėlapis.

3. Komandoms, neturinčioms patirties, orientuotis mieste gali padėti savanoriai - 5-7 klasių komandoms KTU Vaižganto progimnazijos Jaunųjų šaulių būrelio nariai, 8 – 11 klasių komandoms - Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai. Savanorių pagalbos poreikį reikia nurodyti registruojant komandą.

4. Žygio metu komandos pažymėtuose objektuose atsako į klausimus pažymėtus QR kodu, tam reikalingas mobilus įrenginys, kuriame yra internetas ir QR kodo skaitytuvas.

5. Komandos, norinčios gauti papildomą prizą – nusifotografuoja prie objekto ir nuotraukas nusiunčia organizatoriams - nuoroda. Nuotraukoje vienas komandos narys turėtų laikyti lapą su mokyklos logotipu arba užrašytu pavadinimu.

6. Visą maršrutą įveikusi komanda atvyksta į Vytauto Didžiojo karo muziejaus kasas atsiimti prizus.

ŽYGIO MARŠRUTAI

ŽYGIO EIGA

UŽDUOTYS

1. Pirma užduočių dalis – istorijos vaizdo pamoka. Nuorodą į pamoką gaus prisiregistravusi komanda, ją būtina peržiūrėti prieš išvykstant į pėsčiųjų žygį.

2. Antra užduočių dalis - pėsčiųjų žygis Kauno mieste. Komandos žygiuos specialiai sukurtais maršrutais, parengtais pagal autentiškus 1936 m. Kauno miesto žemėlapius. Atsižvelgiant į moksleivių amžių, numatyti trys konkretūs maršrutai:

„Geltonasis“ – atstumas iki 5 km, skirtas 5–6 klasių mokiniams;

Žaliasis“ – atstumas nuo 5 km iki 7 km, skirtas 7– 8 klasių mokiniams;

Raudonasis“ – atstumas nuo 8 km iki 12 km, skirtas I–III gimnazijų klasių mokiniams ir suaugusiųjų komandai.

3. Žygio metu komandos atvyksta į maršrute nurodytą vietą, randa paslėptą QR kodą, jį nuskanuoja, atsako į testo klausimus ir už teisingus atsakymus renka taškus. Viena komanda pildo vieną anketą.

4. Komandos, norinčios gauti papildomą prizą – nusifotografuoja prie objekto ir nuotraukas nusiunčia organizatoriams - nuoroda. Nuotraukoje vienas komandos narys turėtų laikyti lapą su mokyklos logotipu arba užrašytu pavadinimu.. Nuotraukoje vienas komandos narys turėtų laikyti lapą su įstaigos logotipu arba užrašytu pavadinimu.

5. Mokytojas registruodamas komandą suderiną sutikimą su mokiniu ir jo tėvais, globėjais (rūpintojais) dėl mokinio atvaizdo naudojimo renginio viešinimo tikslais.

6. Komandos, įveikusios maršrutą ir teisingai atsakiusios 70 proc. klausimų, bus apdovanotos organizatorių padėkos raštu ir prizais.

REGISTRACIJA

Registracija vykdoma birželio 10 - 19 dienomis užpildant nuorodą. Registracija gali būti nutraukiama anksčiau laiko pasiekus maksimalų komandų skaičių.

Registracija gali būti nutraukiama anksčiau laiko pasiekus maksimalų komandų skaičių. Maršruto užimtumo grafiką galite pamatyti čia - nuoroda.

KONTAKTAI

+370 645 68127