2023 m. Birželio 22 d.
Vytauto Didžiojo Karo muziejus
Kaunas, Lietuva

KODAS 0622

1941 m. Birželio sukilimui paminėti skirtas pėsčiųjų žygis

BIRŽELIO SUKILIMAS

Prasidėjus 1941 m. vasarai, sukako metai, kai Tarybų Sąjunga okupavo Lietuvą. Prasidėjo gyventojų trėmimai – birželį iš Tarybų Sąjungos užimtų kraštų ištremta dešimtys tūkstančių žmonių. Atrodė, kad vilties nėra, Lietuva liks okupuota. Tačiau tai nesustabdė lietuvių noro gyventi laisvoje nepriklausomoje valstybėje. Savo šalį vaduoti jau iš anksto ruošėsi Lietuvių aktyvistų frontas (LAF). Taigi, prasidėjus Tarybų Sąjungos ir fašistinės Vokietijos karui, LAF pasinaudojo situacija ir tą pačią dieną, birželio 22-ąją, pradėjo sukilimą. Jo tikslas – išvyti sovietinius okupantus ir atkurti nepriklausomą Lietuvą.

Sukilimas truko beveik savaitę – nuo birželio 22 d. iki 28 d. Visų pirma buvo užimtas Kauno radiofonas ir radijo stotis. Jais sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Vėliau skambėjo Tautiška giesmė. Per ateinančias dienas sukilėliai kovojo su Raudonąja armija ir TSRS kolaborantais visoje Lietuvoje. Birželio sukilimas buvo sėkmingas: ginkluoto pasipriešinimo metu okupantai priversti atsitraukti.

Deja, nors sukilėliai pasiekė pergalę, ji truko neilgai. Lietuvą netrukus okupavo nacistinė Vokietija, kuri nepripažino Lietuvos nepriklausomybės. Vieną tironiją pakeitė kita. Nauji įsibrovėliai pradėjo žudynes net nespėjus išvyti ankstesnių. Sukilimo dalyviai parodė neapsakomą narsą ir pilietišką atsakomybę, pasiryždami kovoti prieš okupantus ir išvaduoti savo šalį. Laikai pasikeitė, tačiau šios vertybės ne ką mažiau reikšmingos – jas verta prisiminti.

BIRŽELIO SUKILIMO VIETOS KAUNE

LAF štabas/ 1941 m. birželio sukilėlių štabas (Aukštaičių g. 10)

Kauno radiofonas(S. Daukanto g. 28)

Centrinis paštas ir telefono-telegrafo stotis (Laisvės al. 102)

Aleksoto apžvalgos aikštelė – kryžius 1941 m. birželio sukilėliams atminti (Amerikos lietuvių g. 6)

Vytauto Didžiojo tiltas, Birželio sukilėliams atminti

Petro Vileišio tiltas (tiltas per Nerį Kaune), kur žuvo birželio sukilėlis Juozas Savulionis

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune (Vilniaus g. 33)

Buvęs Metalo fabrikas (A. Juozapavičiaus pr. 82)

Ramybės parkas (Senosios Kauno Karmelitų kapinės). Memorialas, skirtas 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo aukoms atminti.

Laikinosios vyriausybės ministro pirmininko Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio kapas (Žemaičių g. 31A)

Vytauto Didžiojo karo muziejus (K. Donelaičio g. 64)

ŽYGIO EIGA

Žygio dalyvių registracija, žygio pradžia.

08:30

12:00

12:30

Žygio dalyvių apdovanojimas.

Žygio dalyviai kviečiami aplankyti VDKM parodų sales.

ŽYGIO MARŠRUTAI

Žygio pradžia ir pabaiga: Vytauto Didžiojo Karo muziejus

RENGINIO ORGANIZATORIAI

RENGINIO GLOBĖJAS

PRANEŠIMŲ ERDVĖ

Prof. Valdas Rakutis: „Birželio sukilimas Lietuvos laisvės kovų kontekste“

09:00

10:00

Dr. Simonas Jazavita: „1941 m. birželio sukilimas tarptautinių įvykių fone“

Vytauto Didžiojo Karo muziejus, konferencijų salė

10

DALYVIŲ

02

PRANEŠĖJAI